Karaman Bilgi
Kim Evliyaya Düşmanlık Ederse……..
 Kim Evliyaya Düşmanlık Ederse……..

Sahih haberde, Allâhü Teâlâ hazretlerinden hikâye ile buyuruldu:
-“Kim benim bir evliyama düşmanlık ederse; muhakkak ki o kişi, bana karşı harp açmıştır. Muhakkak ki ben evliya (kullarım için başkalarına) gadab ederim; Aslanın yavruları için öfkelenmesi .gibi…” [Kenzul- Ummal: 1170.]

Belâm bin Bâûrâ

Görmüyor musun? Bel’âm bin Bâurâ, Hazret-i Musa&rsq ...
Yazar: Bilgi | Kategori: Dini Bilgiler | [Devamını Oku]

 Âdem Aleyhisselâm’ın Çocuklarında Evlilik
Âlimler zikrettiler:
Hazret-i Havva her batında erkek ve kız olmak üzere iki çocuk doğururdu. Şît Aleyhisselâm hariç. O yalnız doğdu.
Hazret-i Havva, ilk batında, Kaabil ve kız kardeşi, İklîmâ’yı doğurdu. Sonra ikinci bâtında, Hâbil ve kız kardeşi Liyûzâ’yı doğurdu. Adem Aieyhisselâm’ın çocukları (evlilik çağına) ulaştıklarında, Allâhü Teâlâ Hazretleri, Âdem Aleyhisselâm’a, onlardan her birini diğerinin ikiziyle evlendirmeyi vahye ...
Yazar: Bilgi | Kategori: Dini Bilgiler | [Devamını Oku]

Mizan – Mizan`ın Vasfı.
 Mizan – Mizan`ın Vasfı.

Hz. Allah buyuruyor ki:
“Amellerinin ölçüsü, o gün adl ve fazl iledir.“
Mizan (terazi), dünya terazilerinin aksinedir. Ağır gelen yukarı kalkar ve ta Arş ‘a kadar yükselir. Çünkü onlar hürmette, Arş ‘a yakın olanlardır. Eğer yüklü gelirse, o vakit de aşağı doğru iner ve ta esfel’e yaklaşır. Çünkü onlar, hürmette hafif olanlardır.
İmam-ı Gazali diyor ki:
– Mizanın iki kefesi vardır. Biri nurd ...
Yazar: Bilgi | Kategori: Dini Bilgiler | [Devamını Oku]

ABDULKADİR-İ GEYLANİ’NİN VASİYETİ
 Oğlu Abdurrezzâk’a şöyle vasiyet eyledi:

Ey oğlum! Allahü tealâ bize ve sana ve bütün müslümanlara tevfîk, başarı ve muvaffakiyet ihsân eylesin! Sana Allah’tan korkmanı ve O’na tâat üzere olmanı, dînimizin emir ve yasaklarına riâyet etmeni ve hudûdunu gözetmeni vasiyet ederim.

Ey oğlum! Allah bize, sana ve müslümanlara tevfîk versin! Bizim bu yolumuz, Kitap ve Sünnet üzere bina edilmiştir. Kalbin selâmeti, el açıklı ...
Yazar: Bilgi | Kategori: Dini Bilgiler | [Devamını Oku]

03/09/2014
VAZİFE
Allah-ü Taala’ya ve Hz. Rasulallah’a iman eden şu üç şeyi yapmakla vazifelidir:
1- Allah’ın emirlerini tutmak….
2- Yasak ettiği şeyleri yapmamak…
3- Kimsenin elindekine göz dikmemek, doğru çalışmak, haline razı olmak….

İnsan, hayatı boyunca, emir, yasak ve kader çizgisi içindedir. Hiçbir zaman bunların dışına çıkamaz. Dışını Hakkın emirlerine uydurduktan sonra, iç alemi için 3 vazife başlar:

1- İnsan öz varlığı olan kalbine, i&cce ...
Yazar: Bilgi | Kategori: Dini Bilgiler | [Devamını Oku]

03/09/2014
HAYRI TAVSİYE
 Allah’ın ve Hz. Rasulallah’ın emirlerine uyun; şahsi arzularınıza ve hissiyatınıza mağlup olarak bid’at yoluna sapmayın ! İtaat edin; türlü ve bozuk yollara ayrılmayın!…
Allah’ı tevhid edin; hiçbir zaman şirk koşmayın!…
Hakkı tenzih edin; itham etmeyin…
Doğruluk karşısında şüpheye düşmeyin; tasdik edin. Hep birden kardeş olun, aranıza düşmanlık sokmayın. Doğruluktan nefret etmeyin, daima Hak yolu ve yolcularını arayın, usanmayın…
Sonuna kadar çalışın; bekleyin ümits ...
Yazar: Bilgi | Kategori: Dini Bilgiler | [Devamını Oku]

İPTİLA – Gavs’ül Azam Seyyid Abdülkadir Geylani
İnsan, başına bir iş gelirse… Önce, kendi kendine kurtulmaya çalışır… Muvaffak olamayınca, etraftan yardım istemeğe koyulur…
Padişahlara gider; rütbe sahiplerine yalvarır. Zenginlere koşar…

Hal sahiplerine gider; dua ister, himmet ister… Eğer hasta ise doktora gider, şifa arar. Bununla da kurtulamayacağını anlayınca, Allah’a döner.
Eğer kendi işini yapabilseydi, halka dönmeyecekti… İşini halkta bitirebilseydi, Hak’ka dönmezdi. Burada da arzusu biraz geç kalmağa başlar; faka ...
Yazar: Bilgi | Kategori: Dini Bilgiler | [Devamını Oku]

 Kıyamet günü hasımlar ve hakların iadesi.
Kıyamet günü, dünyada iken yapılan zulüm ve haksızlıkların hak sahiplerine iadesi vardır. Ayet -i celilede:
“O gün, kimin tartıları ağır gelirse, artık o hoşnut olacağı bir yaşayıştadır.
Ama kimin tartıları hafif gelirse, artık onun yeri haviye’dir. Haviye’nin ne demek olduğunu bilir misin? O harareti çetin bir ateştir.” (Kaaria s ures i, ayet : 11) diye buyrulmaktadır.

Gerçek olan şu ki, mizan tehlikesinden, ancak dünyada kendisini hesaba çekip ölçülü hareket eden ve i ...
Yazar: Bilgi | Kategori: Dini Bilgiler | [Devamını Oku]

Hazret-i Ebu Hüreyre
Hazret-i Ebu Hüreyre (radıyallahü teâlâ anh), eshab-ı kiramın büyüklerindendir. Adı Abdurrahman’dır. Eshab-ı kiram arasında Abdullah bin Ömer’den sonra, en çok hadis bilen budur. Yemen’in Devs kabilesindendir. Künyesi Ebu Hüreyre’dir. Resulullah efendimiz, bir gün eteğinde kedi yavrusunu severken görünce kedi yavrusunu seven anlamında Ebu Hüreyre ismini verdi.

Yemen’deki Devs kabilesinin ileri gelenlerinden ve meşhur şair olan Tufeyl bin Amr’ın İslam’a davet etmesi ...
Yazar: Bilgi | Kategori: Dini Bilgiler | [Devamını Oku]

 SIRAT : Uzunlugu üç bin yıllık yol…..
Sırat , cehennem üzerinde kurulu olan, kıldan ince kılıçtan kes kin diye tabir olunan, uzunlu ğu üçbin yıllık yol olan bir köprüdür. Bu üç bin yıllık yolun bin yıllığı düzlük, bin yıllığı yokuş , bin yıllığı ise iniştir.
Sevgili Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
“Cehen nem üzerinde sırat köprüsü kurulur. Bu köprüden, ümmetiyle ilk geçecek olan peygamber, benim. O gün peygamberlerden başkası konuşamaz. Peygamberlerden de: “Allah’ım! Ümmetime selamet ...
Yazar: Bilgi | Kategori: Dini Bilgiler | [Devamını Oku]

 ALLAH’A YAKINLIK
Manevi bir hal içinde bulunduğun zaman başkasını isteme. İser daha altını, ister daha üstünü. Hiçbir makam arzu etme…
Padişahın kapısına geldiğinde hemen içeri girmeği isteme Zorla içeri alınıncaya kadar bekle. Kendi isteğinle değil zorla içeri alınmalısın. Tekrar, takrar istemelisin.
Pek nazlı da olma…
İçeri girmek için mücerret izinle de yetinme. Seni tecrübe için olabilir, belki de padişah tarafından deneniyorsundur… Koşma; bekle. Ta ki seni zorla içeri alsınlar. ...
Yazar: Bilgi | Kategori: Dini Bilgiler | [Devamını Oku]

31/08/2014
 MANEVİ ÖLÜM
Halkın malına göz dikmez, onların elindekinden kendini mustağni kılarsan, kötü isteklerin ölmeğe başlar. Böyle olunca sende hiçbir kötülüğe karşı meyil kalmaz.
Bunlar hep Allah’ın yardımı ile olur. Bu inayet ve yardım sayesinde öyle bir hayata kavuşursun ki ondan sonar ölüm yoktur. Bundan bulacağın zenginlik tükenmez; verilen alınmaz… Rahatın bozulmaz… Hiçbir sevdiğinden mahrum olmazsın.
Öğrendiğini unutmaz, sonundan korkmazsın…
Bu yeni varlıkla bambaşka bir aleme ge&c ...
Yazar: Bilgi | Kategori: Dini Bilgiler | [Devamını Oku]

 ALLAH’IN EMRİNE TESLİM OLMAK
İyiliğin gelmesini, kötülüğün gitmesini isteme…Eğer kısmetinde sana gelecek bir nimet varsa, istesen de gelir, istemesende…. Bela da aynı… Eğer sana gelecek bir bela varsa, kaçsan da gelir, dursan da… İstersen o belanın kalkması için duaya sarıl.. İstersen sabret. İstersen Allah için kendini bir yere attır; elbette gelecek olan gelir…
Sana lazım olan bunların hepsinde Hakka teslim olmaktır. Hepsini ona teslim et.
Eğer nimet gelirse şükretmeğe başla!.. Bela da gelirse sabretmeğe çalış. Belayı h ...
Yazar: Bilgi | Kategori: Dini Bilgiler | [Devamını Oku]

29/08/2014
DÜNYA VE HALİ
Dünya tuzağı, öldürücü zehirleri ile düşkünlerine verilmiştir. Gafletle Dünyayı, zahirdeki güzelliği ile görürsen aldanma… O, hilesi, dokunanı derhal öldürür. Onda sadakat, onda vefa diye bir şey yoktur. Ona iyi gözle bakıp hoşlanma; şöyle ol:
Sahrada bir adam çırılçıplak kazayı-hacete oturmuş. Hem edep yri görünüyor, hem de koku geliyor. Sen mecbursun; hem burnunu tutacak, hem de gözünü kapayacaksın. İşte dünyanın hali. Ondan kurtulmak için hem ...
Yazar: Bilgi | Kategori: Dini Bilgiler | [Devamını Oku]

29/08/2014
DÜNYALIĞI SEVMEK
Allah-ü Taala sana mal verir; sen de Allah’ı unutur malla uğraşırsın, o malı sana kara bir perde yapar. Dünyayı , ahireti göremez olursun. Yalnız malı bilirsin. Çok kerre de malı alır, seni değiştirir. Fakir eder, zelil eder. Çünkü sen, asıl nimeti vereni unuttun, nimetle meşgul oldun…
Eğer, o mülk seni meşgul etmez de, ibadetinle de uğraşırsan, sana hediye olarak verilmiş olur, bir tanesi bile eksilmez. Mal sana hizmetçi olur. Sen de yaratana ibadet edersin. Böylece dünyada rahat, güzel geçinirsin. Ahirette ise sıddıklar, şehitler, salihlerle beraber olursun… 
Yazar: Bilgi | Kategori: Dini Bilgiler | [Devamını Oku]

1